Svobodný statek na soutoku

svobodny statek na soutoku

Svobodný statek na soutoku, o.p.s. je obecně prospěšnou společností, která byla založena v roce 2012 s cílem navázat na zemědělskou činnost provozovanou již dříve pod záštitou Camphillu České Kopisty. Společnost nabízí zeleninu v bio-kvalitě a další výrobky vznikající převážně ruční prací přímo na statku. Tato společnost se věnuje celé řadě dalších aktivit spojených s biodynamickým zemědělstvím. Je zapojena do projektu KPZ - komunitou podporované zemědělství, kde se spotřebitelé a zemědělci stávají partnery. Spotřebitelé vědí, odkud jejich potraviny pocházejí a zemědělec, který má pravidelné odběratele, může snadno plánovat úrodu. V provozu společnosti pomáhají lidé se speciálními potřebami, kteří se podílejí na zemědělské i zpracovatelské činnosti, což jim dává možnost začlenění do společnosti. Mezi hlavní cíle Svobodného statku na soutoku a společenství Camhill České Kopisty patří ozdravení krajiny, společnosti a postavení zemědělce v nich, stejně tak jako vytvoření prostoru pro setkávání lidí na statku, ať již z důvodů pracovních či poznávacích a sociálních. Zároveň je jejich cílem vytváření svobodného statku na principech biodynamického zemědělství a vše dělat a utvářet se smyslem pro krásu a pravdivost.